Triển khai rà soát các lô nền, nhà ở bỏ trống tại vùng ĐBSCL

Về tình trạng xây nhà tại dự án vùng ngập lũ ĐBSCL nhưng để hoang phí, không có người ở do thiếu hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố thuộc ĐBSCl tiến hành rà soát và có biện pháp giải quyết cụ thể vấn đề này.

lô nền còn trống

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1815/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long triển khai thực hiện ngay một số công việc rà soát lại các lô nền chưa xây dựng nhà ở hoặc các nhà ở đã được xây dựng nhưng chưa đưa vào sử dụng tại các cụm, tuyến dân cư để bố trí các hộ thuộc đối tượng chương trình vào ở theo quy định. Đối với các khu vực cụm, tuyến dân cư chưa có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hệ thống xử lý nước thải, rác thải theo quy hoạch thì phải lập kế hoạch đầu tư xây dựng bổ sung.

Việc duy tu, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của cụm, tuyến đã xuống cấp, hư hỏng hoặc đầu tư xây dựng bổ sung các công trình còn thiếu theo quy hoạch sẽ do đơn vị chủ động bố trí ngân sách địa phương hoặc huy động từ các nguồn vốn khác để thực hiện.

Bên cạnh đó, cần xem xét tình hình thực tế các cụm, tuyến và nhu cầu ở của người dân để bố trí các điểm hoạt động kinh doanh phù hợp, tạo điều kiện giải quyết việc làm để thu hút người dân vào ở trong cụm, tuyến.

Đối với những lô nền, nhà ở vẫn chưa được xử lý hết các đơn vị làm đề xuất phương án giải quyết gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.